Stressmestring

Stressmestring

Pascoflair for stressmestring

I en observasjonsstudie fra 2015 fulgte man 154 personer mellom 17 – 97 år (gjennomsnittsalder 47,9 år). Deltagerne var plaget av stress og nervøsitet grunnet forskjellige årsaker som familieforhold, skole, jobb, økonomi og lignende med symptomer som indre uro, søvnforstyrrelser og utmattelse. Deltagerne fikk Pascoflair over en periodefra 4 – 12 uker. Man så en klar beroligende effekt og en signifikant økning av evnen til å mestre stress. Livskvaliteten viste også en signifikant bedring. Man så ingen tendens til avengighet av Pascoflair.

Referanse:Improvement of Stress Resistance and Quality of Life of Adults with NervousRestlessness after Treatment with a Passion Flower Dry Extract. Judith Gibbert(A) Fabian Kreimendahl (A) Jennifer Lebert (B) Reinhard RychlikInga (A)TrompetterInga Trompetter (B)