30 drasjerte tabletter

Nervøsitet og uro

Mange opplever en generell uro og engstelse gjennom dagen. Pascoflair virker beroligende. Kan også hjelpe ved konkret nervøsitet foran presentasjoner, flyreiser, opptredener etc.


Reseptfritt legemiddel

Letter innsovning

Pascoflair 425 mg er et beroligende plantebasert legemiddel som demper uro og letter innsovning. Det er ikke rapportert om «hangover» eller sløvhet ved bruk av legemidlet. Ingen fysisk avhengighet er registrert.


Ved stress og uro:

2 – 3 tabletter jevnt fordelt utover dagen


Ved søvnproblemer:

1 – 2 tabletter en halvtime før leggetidStresset?

Hverdagens påkjenninger kan gjøre oss urolige og nervøse. Det kan påvirke vår evne til å prestere optimalt, samt å sovne om kvelden.

Prestasjonsangst?

Mange engster seg veldig før presentasjoner og opptredender. Pascoflair 425 mg kan bidra til å dempe lampefeber.

Redd for å fly?

Mange opplever uro og angst før reiser. Særlig om man skal ut å fly. Pascoflair 425mg har rask effekt – virker i løpet av 30 minutter.

Eksamensnerver?

Pascoflair 425mg er et reseptfritt legemiddel som kan lindre uro før en eksamen, opptreden, et jobbintervju eller lignende.


Stresset?

Hverdagens krav og påkjenninger kan gjøre oss urolige og nervøse. Det kan påvirke vår evne til å prestere optimalt, samt å sovne om kvelden.

Prestasjonsangst?

Mange engster seg veldig før presentasjoner og opptredender. Pascoflair 425 mg kan bidra til å dempe lampefeber.

Redd for å fly?

Mange opplever uro og angst før reiser. Særlig om man skal ut å fly. Pascoflair 425mg har rask effekt – virker i løpet av 30 minutter.

Eksamensnerver?

Pascoflair 425mg er et reseptfritt legemiddel som kan lindre uro før en eksamen, opptreden, et jobbintervju eller lignende.  • Drasjerte tabletter

  • Lett å svelge – nøytral smak

  • Tolereres godt

  • Rask effekt

  • Ingen «hangover»

  • Godkjent for ungdom over 12 år

Inneholder ikke laktose, gluten eller gelatin.

Dosering:

Søvnproblemer: 1 – 2 tabl. en halvtime før leggetid

Stress og uro: 2 – 3 tabl. jevnt fordelt utover dagen

Maksimum 3 tabl. per døgn


Pascoflair  425mg inneholder dobbelt så mye virkestoff pr. tablett sammenlignet med øvrige alternativ på markedet.


Virkestoff

Passiflora incarnata

Den aktive substansen i Pascoflair er ekstrakt av pasjons­blomst (Passiflora incarnata) – hele 425 mg per tablett. Dobbelt så mye virkestoff per tablett sammenlignet med andre lignende alternativ på markedet.

Pasjonsblomst er blitt brukt som urtemedisin gjennom generasjoner. En tablett Pascoflair inneholder virkestoff tilsvarende 2-3 gram tørket pasjonsblomst. Man skal ikke ta mer enn 3 Pascoflair tabletter per døgn.


Pascoflair 425 mg kan kjøpes på:Viktig å merke seg:

  • Unngå Pascoflair 425 mg om du er allergisk for pasjonsblomst eller mot andre innholdsstoffer i dette legemidlet (se pakningsvedlegg).
  • Pascoflair 425 mg anbefales ikke til gravide og ammende.
  • Pascoflair 425 mg anbefales ikke til barn under 12 år på grunn av utilstrekkelig data.
  • Les pakningsvedlegget nøye før bruk.

Bivirkninger:

Pascoflair 425 mg har ingen kjente bivirkninger, men som alle legemidler kan legemidlet forårsake bivirkninger. Kontakt lege eller apotek dersom du opplever bivirkninger.

Du kan også melde fra om eventuelle bivirkninger direkte til Statens legemiddelverk: www.legemiddelverket.no/pasientmelding.


Pascoflair 425 mg er et godkjent plantebasert legemiddel. Bruksområdet for et tradisjonelt plantebasert legemiddel er utelukkende basert på lang brukstradisjon. Dette legemidlet kan påvirke evnen til å kjøre og bruke maskiner. Ikke kjør eller bruk maskiner i påvirket tilstand. Les mer i Felleskatalogen