fbpx

Pasjonsblomst ved

Angst og uro:

Pasjonsblomst ved

Angst og uro

En dobbelt-blindet, randomisert studie fra 2001 med 36 pasienter fant at pasjonsblomst hadde samme effekt som benzodiazepinet Oxazepam (et reseptpliktig legemiddel mot angst). Den angstdempende effekten ble målt med Hamilton Anxiety Rating Scale (HAM-A). Pasjonsblomst virket faktisk raskere (angsten avtok signifikant etter bare 4 dager), mens etter 7 dager hadde det jevnet seg ut og det var ikke lenger noen forskjell mellom gruppene. Pasjonsblomst hadde imidlertid færre bivirkninger, og ingen svekkelse i arbeidskapasitet eller nedsatt konsentrasjonsevne, i motsetning til Oxazepam som viste en signifikant svekkelse av arbeidskapasitet.

Referanse: Akhondzadeh, A., Naghavi, H., Vazirian, M., Shayeganpour, A., Rashidi, H., Khani, M. (2001) Passionflower in the treatment of generalized anxiety: a pilot double-blind randomized controlled trial with oxazepam. J Clin Pharm Ther 26: 363-367.

Pasjonsblomst ved

ADHD:

Pasjonsblomst ved

ADHD

En studie fra 2005 tar for seg effekten av pasjonsblomst på barn med en fersk ADHD diagnose. 34 barn i alderen 6 – 13 år ble randomisert i en dobbelt-blindet studie der den ene gruppen fikk pasjonsblomst (0,04mg/kg/dag), mens den andre fikk metylfenidat (Ritalin) over en periode på 8 uker. Gruppene ble vurdert med «Parent and Teacher ADHD Rating Scale. Man fant ingen signifikant forskjell mellom gruppene – begge viste samme bedring av ADHD symptomer!

Referanse: Akhondzadeh, S., Mohammadi, M., Momeni, F. (2005) Passiflora incarnata in the treatment of attention-deficit hyperactivity disorder in children and adolescents. Therapy 2: 609-614.

Pascoflair 425 mg ved

Eksamensangst:

Pascoflair 425 mg ved

Eksamensangst

Dobbelt blindet, randomisert og placebokontrollert studie. 40 friske deltagere (17 menn og 23 kvinner) i en alder fra 18 – 40 år med konstatert eksamensangst ble rekruttert. Studien viser at 2 tabletter Pascoflair 425 mg demper aktiviteten av delta, theta og beta aktiviteten i hjernen 45 minutter etter inntak. Studien konkluderer med at dempet beta aktivitet har sammenheng med en økt evne til å takle stress symptomer indusert av eksamensangst.

Referanse: Dimpfel, W., Dipah, G.N.C. and Suliman, S. (2016) Proof of Effectiveness of PASCOFLAIR® in Subjects Suffering from Examination Anxiety Using Quantitative EEG in Combination with Eye-Tracking (EnkephaloVision). A Double-Blind, Randomized, Placebo Controlled, 2-Armed, Phase IV Study in Parallel Design. Pharmacology & Pharmacy , 7, 424-442.

Pascoflair 425 mg bedrer

Stressmestring:

Pascoflair 425 mg bedrer

Stressmestring

I en observasjonsstudie fra 2015 fulgte man 154 pasienter på mellom 17 – 97 år (gjennomsnittsalder 47,9 år). Deltagerne var plaget av stress, nervøsitet og angst av forskjellig slag ifm familieforhold, skole, jobb, økonomi og lignende med symptomer som indre uro, søvnforstyrrelser, utmattelse og angst. Pasientene ble behandlet med Pascoflair over en periode fra 4 – 12 uker. Man så en klar beroligende effekt og en signifikant økning av evnen til å mestre stress. Livskvaliteten viste også en signifikant bedring. Man så ingen tendens til avengighet av Pascoflair.

Referanse: Improvement of Stress Resistance and Quality of Life of Adults with Nervous Restlessness after Treatment with a Passion Flower Dry Extract. Judith Gibbert (A) Fabian Kreimendahl (A) Jennifer Lebert (B) Reinhard RychlikInga (A) TrompetterInga Trompetter (B)

Pasjonsblomst mot

Tannlegeskrekk:

Pasjonsblomst mot

Tannlegeskrekk

I en randomisert, dobbelt-blindet og placebokontrollert studie tok man for seg 60 pasienter som skulle gjennomgå et kirurgisk inngrep. Pasientene fikk en dose av 500mg pasjonsblomst eller placebo 90 minutter før operasjonen.

Forskerne fant en signifikant reduksjon av uro i gruppen som fikk pasjonsblomst. Det ble ikke observert noen forskjeller av sedasjon, psykomotorisk funksjon, eller tid for utskrivelse fra sykehuset. Studien viste også at pasjonsblomst hadde en rask effekt da man så en signifikant effekt på uro mellom gruppene allerede etter 30 minutter.

Referanse: Movafegh et al. (2008) “Preoperative oral Passiflora incarnata reduces anxiety in ambulatory surgery patients: a double-blind, placebocontrolled study.” Anesth Analg 106 (6) S. 1728-1732.

Pascoflair 425 mg påvirker

Hjernens EEG aktivitet:

Pascoflair 425 mg påvirker

Hjernens EEG aktivitet

En klinisk, dobbelt blindet, randomisert og placebokontrollert studie tar for seg den farmakologiske effekten av Pascoflair på hjernen (EEG). 16 deltagere ble forelagt sofistikerte matematikk -, konsentrasjons – og hukommelsestester. En gruppe fikk 3 tabletter Pascoflair 425mg, mens en gruppe fikk placebo. Forsøket viste statistisk endringer i EEG aktivitet. Observerte endringer i deltagernes EEG profiler viste en klar beroligende effekt etter bare 30 minutter, samtidig som den mentale kapasiteten ikke ble sløvet.

Referanse: Single Dose Effects of Pascoflair 425mg on Current Source Density (CSD) of Human EEG. Wilfried Dimpfel, Klaus Koch, Gabriele Weiss. Publisert i Neuroscience & Medicine, 2012, 3, 130-140.