Corona og generell bekymring

Covid-19, med alle dets konsekvenser, har spredt seg over hele verden. Fra den ene dagen til den andre ble vår vanlige forutsigbarhet og rutine, erstattet med mye usikkerhet, avmakt og bekymring. I tillegg ble ting som vanligvis hjelper oss i vanskelige livsfaser plutselig en potensiell fare; nemlig kontakten med venner og familie. 

Undersøkelser viser at annenhver person føler seg mer eller mindre urolig av Corona -krisen. Det første man frykter er smitte og alvorlig sykdom, og i verste fall død, for en selv og nærmeste familie. Mangel på møter ansikt til ansikt, isolasjon, hjemmekontor, arbeidsløshet og frykten for mulige økonomiske konsekvenser har gitt grobunn for mye usikkerhet og uro. I tillegg hadde vi nedstengninger av skoler og barnehager og alle de konsekvenser det fører med seg. 

Uro og nervøsitet er en naturlig konsekvens i krisetider. To ting er imidlertid viktige; man må ikke la frykt få dominere og blokkere eget liv helt, og man må utvikle strategier som lar oss forbli i stand til å handle i hverdagen. Faren for infeksjon forblir, men tiltak som vaksinasjon, håndvask, avstand og bruk av munnbind reduserer smittetrykket, slik at vi håndterer situasjonen.