Stress – et fenomen i vår tid

Vi er stresset. Noen ganger, for eksempel i farlige situasjoner, er stress en riktig og viktig respons. Men regelmessig stress, uten tilstrekkelig avlastning gjennom hvile og ro, gjør deg sliten og i verste fall syk. 

Mange faktorer fra forskjellige deler av livet er med på å utløse stress. Noen akutte situasjoner kan gi stor stressbelastning. Andre ganger utsetter vi oss selv for stress med vilje, og på en målrettet måte. Det kan gi opplevelser som vi vokser på, og som gir oss ny livserfaring. Typiske situasjoner som utløser stress er: 

  • Konfliktsituasjoner i familien 
  • Finansielle bekymringer 
  • Stress, deadlines og ansvar i.f.m. jobb 
  • Eksamen, jobbintervjuer etc. 
  • Lampefeber (sceneskrekk) 
  • Reiser (flyreiser, ukjente omgivelser) 
  • Tidsklemme (for mange gjøremål – for liten tid) 
  • Mareritt, husker spesielt negative opplevelser 
  • Situasjoner vi må mestre for første gang 

Hva som belaster oss, hvor følsomme vi er og hvilke stress symptomer vi viser, er veldig forskjellig fra person til person, og avhengig av omstendighetene. Noen takler rett og slett stress bedre enn andre, men alle blir vi påvirket over tid. Akkumulert stress går ut over søvnen, og danner dermed en ond sirkel. 

Hvor bevisst er du i din håndtering av stress? Identifiser hva som utløser stress for deg, og gjør nødvendige endringer. Mange finner at yoga og andre lignende aktiviteter også bidrar til en økt stressmestring. I tillegg finnes det naturlegemidler som kan være nyttige til både å dempe stress og lette innsovning. Regelmessig stress uten tilstrekkelig avslapning og restitusjon, kan få alvorlige helsemessige konsekvenser.